Nieuwsbrief

Follow Us

facebook google Linkedin

Privacy-regeling

Praktijk van Leven, gevestigd aan Landauerdrift 111, 3436 XD Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.praktijkvanleven.nl
Landauerdrift 111
3436 XD Nieuwegein
+31 030 6036941

I.M. Veldscholten is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk van Leven. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die ik verwerk
Praktijk van Leven verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• voor- en achternaam;
• adresgegevens;
• e-mail adres;
• ip-adres;
• rekeningnummer.

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor
• het verstrekken van informatie over mijn activiteiten middels een nieuwsbrief maximaal 1 keer per maand op grondslag van toestemming;
• informatie middels een uitnodiging (of reminder) aan deelnemers en vrijwilligers voor deelname of hulp aan activiteiten maximaal 1 keer per 2 maanden op grondslagen van toestemming en overeenkomst;
• het afhandelen van de betalingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Praktijk van Leven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, die liggen op psychologisch, emotioneel of mentaal vlak, indien deze ter sprake komen tijdens een persoonlijk consult. Ik verwerk deze persoonsgegevens voor een goede begeleiding en behandeling van jouw proces tijdens het consult op grondslag van toestemming en overeenkomst.

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk van Leven neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk van Leven) tussen zit.

Links
Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken, ga je naar een website buiten praktijkvanleven.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie of privacyverklaring van de desbetreffende website.

Social media
Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan o.a. door middel van socialmedia(share)buttons. Ik heb de button van Facebook geplaatst. Lees de privacyverklaringen van Facebook, om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk van Leven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar om aan al mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.
De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden na de voltooiing van de begeleiding twee jaar bewaard, voor het geval er behoefte is vanwege een nieuwe hulpvraag of aan voortzetting van de oude behandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk van Leven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk van Leven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk van Leven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk van Leven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Praktijk van Leven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk van Leven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Praktijk van Leven gebruikt beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall voor de persoonlijke gegevens. De byzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden in een afgesloten dossierkast bewaard.

Wijzigingen
Te allen tijde behoud ik mij het recht het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.