Nieuwsbrief

Follow Us

facebook google Linkedin

Consulten

journey

Middels de techniek die het beste bij je past op dat moment zetten we samen het vastgelopen stuk weer op de rails, in lijn met de andere stukken in jezelf zodat de stroming weer op gang kan komen. De gebruikte technieken kunnen dus per sessie verschillen, naar gelang je nodig hebt. Ook worden kristallen, indien nodig, ingezet bij de behandeling.

De technieken die ik gebruik, zijn regressie- en reïncarnatietherapie, etherische kristalchirurgie en reading en healing. Deze kunnen afzonderlijk worden toegepast, maar ook tegelijkertijd.

Regressie- en reïncarnatie-therapie

In regressie- en reïncarnatietherapie gaan we terug naar de oorzaak van het probleem. Uitgangspunt is dat het probleem waar iemand mee binnenkomt een symptoom is. Het is de uiting van iets wat dieper ligt, maar waar we vaak niets meer van weten. Ooit is er iets gebeurd, wat we niet helemaal hebben kunnen verwerken. Door terug te gaan naar deze keer en het weer opnieuw te beleven met alle pijn die erbij hoort, verwerken we deze oorzaak alsnog. 

Lees meer

Etherische kristalchirurgie

Etherische kristalchirurgie is de techniek om in de etherische of energetische lagen te opereren met behulp van een kristal. Het fysieke lichaam wordt dus niet geopereerd! De volledige aura van de mens bestaat uit in ieder geval 7 lagen, die elk ook weer uit 7 lagen bestaan. Elke laag heeft zijn eigen specifieke trilling, thema en kleur. Een ziekte of onbalans kan zich in 1 van deze lagen hebben vastgezet, maar ook in meerdere lagen.

Lees meer

Reading en healing

Reading en healing betekent letterlijk 'lezen en genezen'. Gericht op het probleem van de cliënt wordt de energie van zijn of haar aura 'gelezen'. De leiding van de sessie is in handen van de ziel van de cliënt, die een veel beter overzicht heeft over start, doel en voortgang van het proces waarin de cliënt vast zit.

 Lees meer