Nieuwsbrief

Follow Us

facebook google Linkedin

About

pasfoto2Als landbouwkundig ingenieur, vers afgestudeerd aan de LandbouwUniversiteit in Wageningen, stapte ik in 1990 de Koninklijke Luchtmacht in. De overstap van toxicologisch voedingskundige naar militair beleidsmedewerker in arbeidshygiëne, ergonomie en toxicologie bij de Geneeskundige Dienst was zo gemaakt. Zeer veelzijdig werk dat ik 4½ jaar met heel veel plezier heb gedaan. Aangezet door interne reorganisaties ben ik in '94 de dienst uitgestapt.
 
De mentale kant was reeds goed getraind en vertegenwoordigd. De interesse in het spirituele was op dat moment al een tijdje gewekt en gevoed door de beoefening van yoga en het lezen van lectuur en literatuur.
 
In 1996 was het tijd voor de overstap van denken naar doen: ik ben begonnen met de opleiding tot Poly Energetisch Therapeut. De verdieping in de emotionele kant van het leven en verkenning van de spirituele kant was begonnen. De Poly Energetische Therapie brengt de beste technieken uit vele disciplines samen, waardoor de therapeut een veelzijdigheid aan vaardigheden heeft, toepasbaar op vele cliënten. Eén van deze technieken was regressie- en reïncarnatietherapie. Aangezien ik merkte dat ik bijna alleen maar van deze techniek gebruik maakte en niet van de andere, besloot ik de volledige opleiding daarvoor te volgen. In 2004 heb ik deze bij Tasso van Hans ten Dam met goed gevolg volbracht.
 
Nooit uitgeleerd
Je bent nooit uitgeleerd. Althans, dat vind ik. Interesses komen en gaan. Sommigen zijn het waard om uit te spitten, andere zijn leuk om even aan te snuffelen. Van alles kun je echter leren, overal is iets uit te halen. Het leukste is, vind ik, om uiteindelijk al je kennis en kunde te kunnen integreren in jezelf, opdat je zonder belemmeringen kunt zijn wie je wilt zijn.
 
Eind 2008 heb ik de opleiding Lichtwerk afgerond, als aanvulling op regressie- en reïncarnatietherapie. Deze opleiding heeft mij een exponentiële verdieping gegeven in eigenlijk alle vlakken van het leven. Het maakt me tot een beter mens en een betere therapeut. Gaanderweg heeft het zelfs de plaats ingenomen van deze therapie. Het bewust zijn van jezelf, het bewust inzetten van je kwaliteiten voor je medemens, de aarde en niet te vergeten jezelf is een manier van leven geworden. In samenwerking met alle zichtbare en niet-zichtbare levensvormen creëren we een nieuwe aarde; een plek waar we volledig onszelf kunnen zijn, degene die wij allen in essentie zijn.

Ik blijf me steeds meer verdiepen in de energetische aspecten van al wat is en de verhoging in frequentie ervan. In 2011 heb ik de opleiding Etherische Kristalchirurgie afgerond.
 
Visie
In alles wat je meemaakt, zit een leerweg. Soms een grote, soms een kleine. Soms moet je iets honderd keer overdoen, voor je het snapt en kunt toepassen, maar die honderd kansen krijg je. Soms groeien we door door pijn heen te gaan, soms door nieuwe eigenschappen of talenten aan te boren of uit te breiden. De kansen om te leren, krijgen we echter allemaal. Niet altijd even zichtbaar en even duidelijk, maar we krijgen ze wel. Vanuit deze visie werk ik.
 
Spiritualiteit is niets anders dan jezelf te worden en je eigen weg te volgen. Juist niet zweverig, maar heel aards.