Nieuwsbrief

Follow Us

facebook google Linkedin

Energetisch je huis reinigen

rommelig huisTechnisch gezien, zouden we dus met onze vingers ‘gewoon’ door ons lichaam heen moeten kunnen gaan. Maar omdat we geleerd hebben, dat we dat niet kunnen, doen we dat ook niet. Die 99% niks is er echter wel. Niks kan er niet zijn, maar is er dus toch.
Nou kunnen de moleculen soms voller en soms leger worden. Ook kunnen moleculen dichter tegen elkaar aan gaan liggen, waardoor ze van gas, via vloeistof naar de vaste fase kunnen verschuiven. Feit blijft dat het overgrote deel van atomen, moleculen en dus van ons, leegte is. Of de ‘energie’ waar we het hier over hebben, juist in deze leegte gaat zitten, ik weet het niet. Ik blijf het een raar fenomeen vinden.
De mythische figuur Hermes Trismegistus scheef lang geleden al: zo boven, zo beneden en zo buiten, zo binnen. Zoals de structuur in de macrokosmos bestaat, zo bestaat hij ook in de microkosmos. Andersom werkt het dus ook. De planetaire structuur in de kosmos heeft dezelfde opbouw als de molecuulstructuur in ons lichaam.
 
Alles bestaat uit moleculen
Niet alleen ons lichaam bestaat uit moleculen. Al het andere materiaal dat we kennen ook, zoals steen, hout, glas, stof, en natuurlijk aarde, water, vuur en lucht. Al het materiaal en materieel waarmee wij onze huizen bouwen en inrichten, bestaat ook grotendeels uit leegte. Alles waarvan wij zien en voelen dat het ‘vast’ is, is eigenlijk leegte. Hiermee wil ik aangeven dat ook wanneer iets ‘vast’ is, het meer energie op kan nemen, dan in eerste instantie lijkt.
Daarbij kun je onderscheid maken tussen nieuwe en tweedehands materialen. Nieuwe materialen zijn nog redelijk schoon, hoewel ook deze energieën en gedachten van andere mensen opgenomen kunnen hebben tijdens fabricage, transport en verkoop. Bij tweedehandse artikelen komen daar de energieën van eerdere eigenaren nog bij.
Voor een deel hebben wij van jongs af aan geleerd om dingen die niet belangrijk zijn uit je gedachten en belevingswereld te filteren. Vergelijk het maar met wanneer je net verhuist bent: eerst zie je dat kale peertje nog, maar na een paar weken weet je niet meer dat hij er hangt. Hij is er nog wel, maar omdat je hem niet meer ziet, beïnvloedt hij je minder of helemaal niet meer. Voor een deel kunnen we dus mentaal besluiten om dingen niet meer te zien of belangrijk te vinden en dus energetisch uit onze invloedsfeer halen. Het zal echter niet voor iedereen in alle gevallen altijd zo gemakkelijk gaan.
 
Energetisch schoonmaken
In de gevallen waarbij je dus een vervelende invloed ondervindt of denkt te ondervinden van energieën van anderen in één of meerdere van je materiële bezittingen, is het een goede zaak om deze energetisch te reinigen. Mensen die  interesse hebben voor kristallen, weten dat ze deze regelmatig moeten reinigen, omdat kristallen energieën opnemen en daardoor de ruimte waarin ze staan reinigen. Zou je de kristallen niet reinigen, dan worden ze uiteindelijk dof, gaan stuk of raken leeg. Dit schoonmaken vergeten we nog wel eens bij andere materialen, maar geldt hiervoor ook.
Laten we het voorbeeld van je huis nemen. Ik zal de principes uitleggen; de toepassing daarvan kan in vele vormen, die aan elke situatie kan worden aangepast. Je huis bestaat grofweg gezegd uit vier muren, een grondlaag en een dak, zes vlakken in totaal. Als je pas begint met het energetisch schoonmaken, adviseer ik je om kamer voor kamer te doen. Een ondergelopen kelder maak je ook niet in één keer droog met één emmertje. Maar na tien keer weet je wel wat je moet doen om te voorkomen dat de kelder weer onderloopt èn in het geval het dan toch nog een keer gebeurt ben je er eerder bij en gaat het leegscheppen, zelfs met dat ene emmertje, een stuk sneller.
 
Op de zes vlakken van je kamer zet je een ‘programmering’. Vergelijk het maar met het uploaden van een stuk software in je computer. Het uploaden doe je door middel van intentie. Je wil dat positieve energie voor jou en je huisgenoten wèl naar binnen kan, maar niet naar buiten. Je wil ook dat negatieve energie voor jou en je huisgenoten wèl naar buiten kan, maar niet naar binnen. Met je wil maak je energetisch contact met elk van de zes vlakken van je kamer –alsof je een energetisch lijntje trekt-, waardoor de programmering in de muren, vloer en het plafond gaat zitten. Bedenk dan aan de buitenkant van je kamer een verticaal rasterwerk dat net zo groot is als de kamer. Dit rasterwerk kan naar boven-beneden en naar links-rechts bewegen. Begin met redelijk grote rasters. Ook op dit rasterwerk zet je een programmering: de positieve energie voor jou en je huisgenoten kan er wèl door, de negatieve blijft er op hangen. Aan de andere kant van je kamer bedenk je een draaikolk die in de aarde zit. Deze zuigt alle energie op die uit de kamer komt, waardoor je niet zo hard hoeft te werken om al het negatieve naar buiten te krijgen. Tegelijkertijd kraakt de draaikolk de moleculen, waardoor de negatieve energie weer wordt geneutraliseerd en daardoor weer kan worden hergebruikt. Door het rasterwerk nu verticaal door je muren heen te bewegen, op en neer en heen en weer, ‘schuurt’ het vastgeplakte energie los. Het positieve blijft in je kamer; het negatieve wordt meegenomen. De draaikolk zuigt alle energie op. Ga net zolang door tot je met het rasterwerk aan de andere kant van de kamer, inclusief de muur, bent gekomen. Doe het dan nog een keer, maar nu met iets fijnere rasters. En daarna een derde keer met nog fijnere rasters. Je zult merken dat er telkens nog wat energie blijft hangen, ook al zit de programmering op de zes vlakken. Wil de programmering namelijk goed blijven zitten, dan is het zeker in het begin belangrijk om hem regelmatig te vernieuwen. Vergelijk het maar met het aanleren van een nieuwe routine: je moet iets een paar keer herhalen voordat je je iets zó eigen hebt gemaakt dat het routine geworden is.
Daarna maak je contact met het hart van de kosmos, het hart van de aarde of met een energiebron van jouw keuze. Alleen al door er aan te denken, maak je er al contact mee. Je vraagt de energiebron of deze je huis weer helemaal willen opvullen met positieve energie voor jou en je huisgenoten.
 
Daarbij verdienen drie dingen extra aandacht:
  • Energie blijft vaak plakken in hoeken. Wanneer je met het rasterwerk klaar bent, kun je extra aandacht besteden aan de hoeken. Als er nog wat zit, voel wat je dan op dit moment en in deze bepaalde hoek nodig hebt, om de energie los te maken en te kunnen verwijderen. Dat kan van alles zijn: van zachtjes blazen tot onvoorwaardelijke liefde sturen, van letterlijk stoffen en schoonmaken tot met een energetische boorhamer de energie loshakken, van wierook en salie branden tot kristallen plaatsen. Voel en vertrouw erop dat het eerste wat in je opkomt, het goede middel is.
  • Electromagnetische straling uit GSM-zendmasten, draadloze netwerken thuis en mobiele telefoons heeft een negatieve invloed op je welbevinden, rust, concentratie en nachtrust. Dit wordt ook wel electrosmog genoemd. De invloed van electromagnetische straling kun je vergelijken met de invloed van negatieve gedachten en emoties op ijskristallen van dr. Emoto. Deze wetenschapper plakte stickers op flessen water met daarop geschreven ‘liefde’, ‘dankbaarheid’, ‘ik haat jou’ of ‘ik wil je doden’. Dit water liet hij bevriezen, waarna hij de ijskristallen onder een microscoop bekeek. De ijskristallen met positieve stickers op de flessen waren gaaf, harmonieus en evenwichtig. Degene met negatieve stickers waren chaotisch en amorf van vorm.  Dit you tube-filmpje geeft daar een mooie impressie van: http://www.youtube.com/watch?v=tAvzsjcBtx8. Electromagnetische straling heeft zo’n zelfde negatieve effect op onze cellen, die toch voor 55-60% uit water bestaan. Kristallen (bv. zwarte toermalijn, aventurijn, shungiet) kunnen helpen deze negatieve invloed te keren. Plaats ze bij de apparaten.
  • Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Wanneer er veel dingen in je huis rondslingeren of niet op hun plek liggen, weerspiegelt dat vaak de situatie in je hoofd. Zo buiten, zo binnen.  Wellicht is de beïnvloeding die je ervaart niet zo zeer energetisch, als wel fysiek. Met name hooggevoelige mensen ervaren een rommelig huis als chaotisch, waardoor ze zich minder goed kunnen concentreren en sneller geïrriteerd raken. Een opgeruimd huis geeft  rust en ontspanning.
Wanneer je pas begint met het schoonmaken van je eigen energie en je huis, is het belangrijk dat je dit regelmatig doet: jezelf in ieder geval één keer per dag en je huis één keer per week. Kleding en voorwerpen kun je ook met bovenstaande techniek wijzigen: programmeren, negatieve voor jou eruit, positieve erin.
 
Invloed
Zoals je gemerkt hebt, is het onvermijdelijk om beïnvloed te worden. Energieën lopen in elkaar over, van mens naar materieel en andersom. Van kosmos en planetair naar aarde en mens en weer terug. Beïnvloeding kun je niet voorkomen. ‘Altijd in je eigen energie zitten’ is wat dat betreft een utopie. Misschien dat dat wat van de emotionele  lading afhaalt, als de schoonmaak niet helemaal lukt voor je gevoel. Waar het om gaat, is dat jìj je goed en ontspannen voelt en lekker in je vel zit.
Sommige mensen kunnen de energieën van anderen voelen in hun omgeving en er toch niet door worden beïnvloed. Dan is energetische schoonmaak niet direct noodzakelijk. Wanneer je er wel door wordt beïnvloed, is het wel verstandig om te gaan schoonmaken. Doe het rustig aan. Kamer voor kamer. Vergeet jezelf daarbij niet. Kijk anders nog eens naar mijn eerste nieuwsbrief; daar staan een aantal handvatten in voor het energetisch schoonmaken van jezelf. Ook het opvullen na de schoonmaak is belangrijk! De eerste weken kan dit best raar voelen, onbekend ook. Als je niet zeker weet of dit goed is, zoek hulp bij iemand die energetisch is geschoold!
Uiteindelijk zul je merken dat een opgeruimd en energetisch schoon huis, -wat er voor iedereen weer anders uit kan zien-, jou een opgeruimd en schoon gevoel geeft. Hierdoor zit je lekker en ontspannen in je vel, kun je beter je grenzen aangeven en heb je een beter overzicht in hoofd- en bijzaken. Dit zorgt weer voor meer levenslust. Op die manier kun jij doen waarvoor je hier op aarde gekomen bent!