Nieuwsbrief

Follow Us

facebook google Linkedin

Valentijn en de liefde

valentijnLiefde als basisbehoefte
In de piramide van Maslow ‘Hierarchy of needs’2 staat liefde pas als 3e van de 4 basisbehoeften genoemd, na de fysiologische  basisbehoeften (voedsel, onderdak, warmte) en veiligheidsbehoeften (bescherming, grenzen, rechtspraak). In tijden van bv. oorlog wordt de liefde opzij geschoven ten voordele van de behoeften van het lichaam. En wanneer je de vergelijking zou maken van een lichaam als het huis waarin een geest woont, zou je kunnen stellen, dat eerst het lichaam op orde moet zijn, voordat de geest erin kan trekken en bezig kan gaan met groei en bewustwording. Bij de verbouwing van een huis zorg je ook dat de fundering, de muren en het dak in orde zijn, voordat je de verwarming gaat aanleggen.
 
Initieel werd gedacht dat de mens pas aan de behoeften van de volgende laag kan beginnen, wanneer die in de vorige laag allemaal zijn vervuld. In feite lopen de scheidingslijnen enigszins in elkaar over. Om weer verder te gaan met bovenstaand voorbeeld: ook in de oorlog kun je voor mensen die je lief hebt, je eigen veiligheid negeren en je eigen voedsel of warme deken opgeven. Toch voelt het gek dat liefde geen eerste basisbehoefte is. Stel je maar eens een leven voor zonder liefde voor mens, dier, natuur of wat dan ook. Koud, oppervlakkig en saai. Maar je leeft wel; dat dan weer wel.
 
Gelaagdheid van de liefde
Liefde is eigenlijk een verzamelterm van allerlei gevoelens en emoties. Patricia Wessels3 geeft het heel mooi weer: “De evolutie van de liefde heeft ons gevormd. In iemands persoonlijke ontwikkeling kun je soms delen herkennen van de verschillende ontwikkelingsfasen door de eeuwen heen. De behoefte aan veiligheid, geborgenheid en vertrouwen (oertijd). Het lyrische en de verheerlijking bij verliefdheid (Egyptenaren), het zoeken naar en willen beantwoorden aan een hoog ideaal (Grieken), het rationele pragmatisme wanneer de liefde al te zeer de orde verstoort (Romeinen), het beproeven van de geliefde en het gevoel dat liefde ons op een geestelijk hoger niveau brengt (Middeleeuwen), de verwarring tussen hoofd en hart (Verlichting), de hang naar romantiek en de behoefte om de vloedgolf aan emoties te erkennen en er vrij en sensitief van te genieten (Romantiek), de gêne aan de andere kant, de restricties die we onszelf opleggen en de vele filters die we soms voor onze gevoelens plachten te zetten (Victoriaanse tijd), de bevrijding daarvan op de momenten dat we gewoon onszelf durven zijn (jaren zestig), en het ervaren van een spiritueel contact via de liefde, waarbij seksualiteit soms het middel kan zijn om –zonder tussenkomst van de ego’s- iets van het wezen van de ander te ervaren: het hele palet van de evolutie geeft een rijke gelaagdheid aan de liefde.”
 
In feite kun je in een liefdesrelatie al deze lagen ook in één persoon terug  zien, afhankelijk van de persoon, de situatie en de lengte en de soort van de relatie. In het ene tijdsbestek is het ene aspect heel belangrijk, om –wanneer de relatie in een andere fase is beland- over te gaan naar een andere. En hoewel in het bovenstaande voornamelijk gericht wordt op partnerrelaties kan een groot deel hiervan ook worden toegepast op liefde in andere relaties, ouder-kind, naar dieren of natuur of liefde voor je werk of een (kunst)creatie.
In al deze lagen kunnen apart en onderling blokkades en verknopingen ontstaan. Wat in het ene leven is ontstaan en nog niet is afgemaakt, wordt in het volgende leven voortgezet met wellicht weer nieuwe verknopingen tot gevolg. Totdat we bij een bord spaghetti uitkomen, waarin alle draadjes meekomen, wanneer we aan één draadje trekken.
 
Bewustzijnsniveau van liefde
ConsciousnessDr. Hawkins4 heeft via toegepaste kinesiologie bij miljoenen mensen uitgetest wat de niveaus zijn van verschillende emoties in het menselijk bewustzijn. Deze heeft hij in een logaritmische schaal van hele getallen uitgezet en kwam uit op de hiernaast getoonde figuur. Alles beneden 200 haalt iemand uit zijn innerlijke kracht; daardoor zal iemand meer op zijn fysieke kracht gaan vertrouwen en ook gebruiken om zich staande te houden. Alles boven 200 ondersteunt hem in zijn innerlijke kracht, waardoor de noodzaak, om zijn woord ook fysiek kracht bij te zetten, verdwijnt.
Frappant hierin is dat vrede, rust en vreugde hoger op deze schaal scoren dan (onvoorwaardelijke) liefde.
 
Besmet jezelf met positieve energie
Als je je bevindt in een situatie waarin je emotioneel, mentaal, spiritueel of energetisch iets zou willen veranderen (bv. meer liefde kunnen ontvangen), waar begin je dan? Waar is de start wanneer je dat bord spaghetti voor je hebt met die onontwarbare kluwen? In feite is het heel simpel. Het begint zelfs nog vóór het stukje van ‘begin bij wat het meest bovenaan zit, bij wat je het meest dwarszit of wat het gemakkelijkst is’. Bij het opruimen van je zolder begin je ook vooraan en niet bij de doos die achteraan staat of zelfs dáár nog onderop ligt. Het begint bij de stap om jezelf in positieve energie te plaatsen. Vraag iemand die goed is in opruimen, om je te helpen beginnen met de zolder. Op een gegeven moment word je zelf ook enthousiast en kun je het ook in je eentje overnemen. Wanneer je depressieve gedachtes hebt, omring je dan met mensen bij wie het glas halfvol is (of helemaal vol, voor de helft met vloeistof en voor de helft met lucht). Wanneer je wilt starten met sporten of therapie, ga naar de sportzaal of een gespreksgroep (just bring your body to the meeting). Wil je vrolijk worden, ga dan naar dat dansfestival of die carnaval-uitvoering. De energie van positiviteit is letterlijk besmettelijk. Jouw eigen energie neemt het over en brengt jezelf in een staat waarin je de knop om kunt draaien om datgene te doen wat je wil maar ook nog mee worstelt. De positieve energie van anderen kikkert je letterlijk op. Positieve besmettelijkheid!
 
Daarna kun je beginnen met het oplossen, verwijderen of transformeren van ziekmakende gedachtes, negatieve overtuigingen of saboteurs. Door jezelf daarnaast ook keer op keer te besmetten met positieve energie verander je uiteindelijk je mindset, je gedachtes die in een kringetje ronddraaien en trek je jezelf uit het moeras en de valkuilen van negativiteit en zelfdeceptie. Op deze manier trek je ook situaties aan die jou dienen en die je zullen helpen het leven te creëren dat je voor jezelf wil. Wanneer je in harmonie wil leven, dien je harmonie te creëren in jezelf. Wanneer je harmonie wil creëren in jezelf, breng je harmonie in je directe omgeving. Het is een vicieuze cirkel, die begint en eindigt in jezelf. En hoewel je zelf de eerste stap, die mentale beslissing, moet nemen om jezelf te (willen) veranderen, hoef je de volgende stappen niet in je eentje te zetten. Hulp is overal aanwezig, te beginnen bij de besmettelijke positieve energieën!
 
Wees jezelf, je bent het waard op elk moment in je ont-wikkeling!
 
: Liefde is gezond, Patricia F. Wessels, 2008, pp 60-61,  Weleda Nederland NV Zoetermeer.
4: Power vs Force. The hidden determinants of human behavior. D. R. Hawkins,M.D., PH.D., 2012, Hay House Inc.

Beïnvloeding door gebeurtenissen op het wereldtoneel

negativiteitWanneer we ons verbinden met deze collectieve energie-emotie-wolk, voelen we de emoties uit die wolk en kunnen er dus door beïnvloed worden. Dat heeft twee kanten. De eerste is de positieve kant: onze emoties worden dan heftiger en houden langer aan. We kunnen hierdoor beter aan- en invoelen hoe direct betrokkenen zich voelen, ons medeleven uiten en onze steun betuigen. Het zorgt ook voor een gevoel van eenheid en ‘samen kunnen we alles aan’. Dit te weten en te zien, is een grote steun voor de direct betrokkenen en helpt hen bij het proces van  verwerking (MH17) of wanneer de situatie nog aan de gang is bij het doorstaan ervan (Gaza, Syrie). De negatieve kant is dat de verbinding met deze emotie-wolk te lang kan blijven voortbestaan, waardoor we langer dan anders (heel erg) emotioneel zijn. Ook kunnen andere gevoelens zoals bijvoorbeeld agressie en wraak, die niet de onze zijn, ons beïnvloeden. Wanneer we ons hiervan niet voldoende bewust zijn, kunnen we worden meegetrokken in een energiestroom, waar we eigenlijk helemaal niet in mee gegaan zouden zijn, als we niet waren verbonden. In het extreme  kan dit er zelfs toe leiden dat we een oorlog in worden getrokken, die we niet willen.
Het is dus heel belangrijk dat de verbinding tijdig wordt verbroken, we onze energie schoonmaken en weer helemaal  in onze eigen energie zitten. Daardoor kunnen we ook weer onze eigen beslissingen nemen. Neem je nog steeds dezelfde beslissingen dan weet je dat het daadwerkelijk de jouwe zijn en niet de gemanipuleerde. Je opnieuw verbinden met de emotie-wolk is natuurlijk ten alle tijde mogelijk. Zorg daarna weer wel voor de loskoppeling.
 
Schuldig
Bij ‘schuldig’ zijn aan een situatie zijn er twee acties: degene die daadwerkelijk de trekker over haalt of de knop in drukt en degene die het besluit daarachter neemt. Tussen de opdracht en de uitwerking ervan  kan een heel tijdsbestek zitten om degene die de trekker overhaalt ook dat besluit te laten nemen en soms zelfs te laten denken dat hijzelf degene is die besloten heeft om de trekker over te halen. De opdrachtgevers worden lang niet altijd gezien en kunnen de hele situatie behoorlijk mistig maken.
 
Propaganda-media
Berichtgeving in de media dragen bij aan deze mist. De mening van één kant wordt weergegeven op zo’n manier dat alleen zij de ‘goeien’ zijn en die anderen de ‘slechten’, met andere woorden propaganda-media. Dit vindt in ieder geval  aan beide kanten plaats in de Gaza-strook en in Oost-Oekraine. Ook de westerse media laten niet alle kanten zien van een conflict. Ze‘vergeten’ bijvoorbeeld de geschiedenis: het proces vóór de nieuwe regering in Oekraine, de invloed van de EU aan de ene kant en Rusland aan de andere kant. Berichtgeving is éénzijdig, zelfs wanneer je in aanmerking neemt dat de waarheid in brandhaarden niet gemakkelijk te verkrijgen is. Veel media is propaganda en bedoeld om de luisteraar en kijker een bepaalde mening op te dringen en diegene als schuldig aan te wijzen van wie de poppenspeler(s) achter de schermen wil(len) dat er aangewezen wordt. De poppenspeler kan iedereen zijn: president, wapenhandelaar, bankier, rebellenleider, rijke man/vrouw of nog iemand anders. De aanwezigheid van de gigantische wolk aan emoties in de ether ‘helpt’ de poppenspeler zelfs om het gewenste effect (eerder) te bereiken.
Bovenstaande staat los van wie daadwerkelijk de ‘schuldige’ is in alle conflicten die spelen op de Aarde op dit moment. Daar gaat het me niet om. Waar het me om gaat, is het klakkeloos aannemen van wat ons wordt voorgeschoteld als ‘de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid’, zonder dat daarvoor al bewijs is aangeleverd. De veronderstelde massavernietigingswapens van Saddam Hoessein in Irak zijn hier een voorbeeld van. Het zondermeer aanwijzen van schuldigen en blind roepen om acties en wraak draagt bij aan het voortbestaan van alle oorlogen en het vernietigen van vrede op Aarde.
Elke situatie heeft namelijk vele schuldigen of degene die acties hebben ondernomen. In een brandhaard vallen aan beide kanten onschuldige slachtoffers. Daardoor kunnen anderen ook worden aangestoken en de brandhaard in worden getrokken, waardoor uiteindelijk de hele stad of wereld in brand staat.
Voor wie zich meer wil inlezen over de situatie in bijvoorbeeld de Oekraine, zijn hier een aantal links, naast degene die al in grote getale op het internet de ronde doen:
Een mooi artikel over achtergronden achter vele brandhaarden, waar Oekraine, Gaza en Syrie er een paar van zijn, is de volgende: http://moneycrisis.wordpress.com/2014/07/24/oekraine-en-massa-bedrog/.
 
Volg je eigen mening en eigen waarheid
Al bovenstaande artikelen geven ook weer de mening van de schrijver weer. Is het de juiste? Geen idee. Is het de enige? Vast niet. Voor mij geven ze allemaal een deel van de waarheid weer. Wellicht is het zoals het oude gezegde het weergeeft:  ‘de waarheid ligt in het midden’. En wellicht komen we nooit alle delen van de waarheid te weten.
Waar het voor mij om draait, is dat je je eigen mening volgt. Dat je deze mening kunt scheiden van je emoties. Wetende dat wat wij te zien en te horen krijgen, misschien niet eens het tòpje van de ijsberg is. Wetende dat wij door grote spelers op het wereldtoneel en de media een bepaalde kant op worden geduwd, die niet de onze hoeft te zijn. Wetende dat meer oorlog niet zorgt voor minder onschuldige slachtoffers. Ik hoop dat we door uit de vicieuze cirkel van beïnvloeding te stappen alle onschuldige slachtoffers over de hele wereld recht kunnen doen. Door op deze manier niet opnieuw anderen hetzelfde te laten doormaken als wat zij hebben doorgemaakt. Door niet meer mee te willen werken aan een poppenspel en niet meer in hun stroom van beïnvloeding te stappen. Ik hoop dat we daardoor een start kunnen maken met een andere manier van om gaan met elkaar, waardoor wereldwijd bij conflicthantering  oorlog uiteindelijk wordt vervangen door communicatie.
Zou het werken als ik in mijn eentje dat doe? Zeker weten van niet. Ik ben minder dan een druppel in de oceaan. Die oceaan vormen we echter wel samen. Wanneer wij stoppen met het volgen van de energie van anderen en de energiestroom van onze eigen oceaan creëren, voeden we hen niet meer, stopt de energiestroom en zorgen wij dat zij een ‘roepende in hun eigen woestijn’ worden.
 
Licht en liefde
Wanneer we ons dan verbinden met de bron van Al wat is en daarbij ook nog eens gouden licht en liefde naar de conflicthaarden sturen, die alle betrokkenen bereikt, zonder daarbij de uitkomst te willen bepalen, zorgen we dat de haarden eerder uitbranden. Anders zouden wij weer onze oplossing aan anderen op willen dringen. Weet dat ook jij bij die betrokkenen hoort, omdat ten eerste iedereen in energie Amet elkaar verbonden is en ten tweede jij weet hebt van en hoort over … (vul de desbetreffende conflicthaard maar in).
 
Oorlog raakt ons allemaal. Licht en liefde ook.

Energie, vervuilen en leeglopen

Moon creates a nice waterfall resizecrop Voelen met je energie
Wat je dan doet, is voelen met je energie. Je fysieke zintuigen hebben je toch echt geen seintjes gegeven. Je hoort of ziet immers niet bewust dat er iemand naar je kijkt. Dat weet je pas wanneer je je hoofd hebt omgedraaid en je die persoon daadwerkelijk ziet. Je weet niet dat de persoon in je gedachten je gaat bellen. Dat weet je pas wanneer je zijn of haar stem hoort in de hoorn. Je was niet chagrijnig voordat je de hotelkamer binnenkwam. Het is je energie die je de informatie heeft gegeven en daar heb je instinctief op gereageerd zonder daar van tevoren over na te denken.En in de hotelkamer hangt een energie waar je hartstikke chagrijnig van wordt. Je hebt die onbewust opgepikt en die heeft je zó beïnvloed dat je eigen vrolijkheid verdween en je er chagrijnig van werd. Dat kan twee oorzaken hebben: de personen die voor jou de kamer hebben gehuurd, hadden bijvoorbeeld  ruzie en de energie hangt nog in de lucht. Of er hangt nog een restant energie die jou herinnert aan iets waar je zelf een hekel aan hebt. Door die herinnering word je chagrijnig.
 
Energetisch lichaam
We zijn namelijk niet alleen ons lichaam, dat wat we aan kunnen raken. We pikken niet alleen met onze fysieke zintuigen informatie op. We hebben natuurlijk ons karakter en onze geest. Die kunnen we ook niet aanraken, maar bepalen wel voor het overgrote deel wie we zijn en hoe we handelen. Naast ons fysieke lichaam hebben we ook een energetisch lichaam, wat we niet kunnen zien. We hebben ook energetische zintuigen die we niet kunnen aanraken. Dit energetische lichaam neemt dezelfde ruimte in als het fysieke lichaam en nog een stukje verder. Hòeveel verder is afhankelijk van de persoon en de situatie en kan variëren van ongeveer een meter tot enkele honderden meters. Het is de ene keer groter dan de andere keer. Ons fysieke lichaam doet dat ook, alleen veel langzamer. En omdat energie veel vluchtiger is, werkt ze ook anders. Wanneer je je nou niet bewust bent, hoe dat werkt en hoe je dat vóór je kunt laten werken, neemt het veel meer zelf de regie over en laat het jou werken in plaats van andersom.
 
Communicatiesysteem
We gebruiken onze energie dus veel meer dan we bewust denken of merken. We ontvangen niet alleen informatie met onze energie (denk aan de winkelstraat en de hotelkamer), we zenden ook informatie uit. Het is tweerichtingsverkeer. Zelf zijn we ook wel eens op plagerijtjes aan het broeden; deze gedachtengolven zijn als energiegolven die de ander op kan vangen. Net als een radiozender en -ontvanger. Wanneer de voelhorens van jezelf en de ander zijn uitgeklapt en ze op dezelfde frequentie zijn afgestemd, dan hebben ze contact en kunnen ze elkaar horen, wat dan in dit geval voelen heet. En zo kunnen plagerijtjes soms in duigen vallen!
 
In principe is dit energetische communicatiesysteem eenzelfde systeem als bijvoorbeeld het voeren van een gesprek met iemand tegenover je. Communicatie via je fysieke zintuigen is iets wat we in de huidige samenleving van jongs af aan wel aangeleerd krijgen. Via je voelhorens communiceren krijgen we lang niet altijd aangeleerd:
 • dat iemand belt, wanneer je aan hem of haar denkt, is namelijk toeval;
 • dat je hoofdpijn hebt, omdat de juf op school hoofdpijn heeft en jij het overneemt… dat kan niet;
 • dat je boos wordt, omdat een stel naast je vreselijk loopt te ruziën, en je bijna mee wil doen met de één tegen de ander, is normaal toch?
Iedereen van ons heeft dit systeem. Bij de een is het afgesloten, bij de ander werkt het volop en alle mogelijkheden daar tussenin.
 
Uitdijen en inkrimpen
Wanneer je 10 moleculen van welke stof dan ook bijvoorbeeld verdeeld over een kubus van 10x10x10 cm en dan merkt dat hij ‘vol’ is, dan weet je ook dat diezelfde moleculen een kubus van 20x20x20 cm niet kunnen vullen. Daar kunnen nog moleculen van diezelfde of van een andere stof bij. Je kunt jezelf en je energiesysteem vergelijken met deze al dan niet volle kubussen met moleculen. Hoe groot is dan jouw ‘kubus’ of eigenlijk jouw aura? En is dat normaal? En trouwens, wat is ‘normaal’? Normaal is in feite het woord dat we gebruiken voor iets wat het meeste voorkomt, wat de meeste mensen doen. Dat betekent echter niet altijd dat dat ook het meest wenselijke is voor de meeste mensen of voor jou!
 
Oefening
Stel nou, dat jouw moleculen blauw zijn of elke andere kleur waar jij je prettig bij voelt. Ga even op een rustig plekje zitten waar je niet gestoord wordt.
Wanneer het gemakkelijker voor je is om op een vel papier je aura te tekenen, zodat je je daarna helemaal kunt richten op het gevoel van het moment en geen energie hoeft te besteden aan het onthouden van iets , leg dan even  van tevoren pen en papier voor je neer.
Richt je aandacht dan even op je hart en voel dan je voeten op de grond. Adem een paar keer goed door. Voel dan eens waar jouw blauwe moleculen zitten? Hoe zijn ze verdeeld? Hoe ver zitten ze van je af? M.a.w. hoe groot is dan jouw aura?
Richt je dan weer even op je hart, voel je voeten op de grond, adem een paar keer door en denk dan eens aan een leuke situatie van kort geleden, iets waarvan je blij en vrolijk werd. Wat doen jouw blauwe moleculen dan? Dijen ze uit, krimpen ze in of blijven ze op dezelfde grootte als net? Onthoud of teken het maar.
Richt je dan weer even op je hart, voel je voeten op de grond, adem een paar keer door en denk dan eens aan een situatie van kort geleden waar je verdrietig van werd. Wat doen je blauwe moleculen dan? Dijen ze nu uit, krimpen ze in of blijven ze ook hier op dezelfde grootte? Onthoud of teken ook deze maar.
Richt je dan weer even op je hart, voel je voeten op de grond, adem een paar keer door en vraag dan eens aan je blauwe moleculen om hun ideale plek in te nemen. Hoe groot is dan jouw plek en hoe zijn de moleculen verdeeld? Teken ook deze maar.
Zitten er verschillen tussen deze vier?
En kijk eens of je met deze ideale grens kunt spelen. Trek hem eens dichter naar je toe en zet hem eens verder van je af. Voel eens hoe dat voelt. Wat voelt op dit moment voor jou het prettigst?
Gek genoeg is ‘ideaal’ geen statisch iets; het verandert. Het ideale van het ene moment hoeft op een ander moment niet ideaal te zijn.
 
Doel van deze oefening is tweeledig: èn je krijgt een idee -of eigenlijk een gevoel- hoe jouw specifieke energie voelt èn hoe jouw specifieke energie reageert wanneer het in aanraking komt met emotionele situaties.  Er is hierbij geen goed of fout. Het gaat alleen om jouw ervaring, zodat jij leert hoe het bij jóu werkt. Daardoor krijg je er beter zicht op en daarna ook controle.
 
Vervuilen en leeglopen
Zoals hierboven gezegd, kunnen er ook andere moleculen dan jouw blauwe in jouw aura binnen komen. Dat gaat lang niet altijd bewust. In onze drukke wereld leven we dicht bij elkaar. Stel dat jouw aura dertig meter groot is, dan heb je bijvoorbeeld op school al gauw de hele klas inclusief de juf in je aura zitten en soms ook nog de klassen ernaast en erboven of –onder. Al deze mensen hebben verschillende kleuren moleculen en dus energieën; naar gelang je eigen gevoeligheid ben je je daarvan niet, gedeeltelijk of wel bewust.
Het is trouwens niet altijd zo dat al deze energieën je ook beïnvloeden. Dat gebeurt pas wanneer je ze opneemt en vasthoudt. Denk maar aan de hoofdpijn van de juf die je overneemt. Ook dit gebeurt meestal onbewust. Met name gevoelige mensen voelen de gevolgen hiervan echter wel. Ze zijn o.a. onverklaarbaar moe, geïrriteerd, lusteloos en kunnen zich niet concentreren. Je energetisch communicatiesysteem werkt dan ook niet meer of niet meer zo goed. Wanneer het langer aanhoudt, kan dit zelfs leiden tot burn out. Dit opnemen van andere energieën noemen we ‘vervuiling’.
Wanneer jouw blauwe energie aan anderen blijft plakken, geef je in feite je eigen energie weg. Dit weggeven noemen we ‘leeglopen’.
 
Herstel en preventie
Hoe zorg je er nu voor dat dat niet meer gebeurt en wanneer het al gebeurd is, hoe word je weer helemaal blauw, hoe kom je weer helemaal in je eigen energie? De theorie is niet zo heel moeilijk, de uitvoering in de praktijk gaat vaak gepaard met wat hobbels.
 
Tegen vervuiling
Ga maar weer op je rustige plekje zitten. Sluit je ogen weer en richt je weer op je hart. Voel je voeten en adem een paar keer goed door. Word je dan weer bewust waar jouw blauw zit en waar jouw grens ligt. Zet je grens dan op de afstand die voor jou op dit moment ideaal voelt. Als je je grens nu niet kunt voelen, ga hem dan maar maken op diezelfde ideale afstand van dit moment. Stel je dan voor dat er buiten je aura een aantrekkende kracht staat voor alle andere kleuren energieën dan jouw specifieke blauw. Het maakt niet uit hoe deze kracht eruit ziet. Het heeft ook geen invloed op jouw blauw.  Zet dan alle andere energieën buiten jouw grens. Alleen maar door er aan te denken en het te willen (je intentie), gebeurt het al. De aantrekkende kracht zorgt ervoor dat het gemakkelijker gaat en je eventueel niet zo hard hoeft te werken. Ga hier net zolang mee door tot òfwel alle andere kleuren weg zijn òfwel het voor jou goed voelt.  Het is niet erg als je alles bijvoorbeeld niet in één keer weg zou kunnen krijgen. Het heeft toch ook een tijdje geduurd voordat het zover gekomen is. Dan zou het niet reëel zijn om van jezelf te verwachten dat het in één keer binnen een paar minuten helemaal schoon is. Gun jezelf de tijd.
Zet dan een aantrekkende kracht voor jouw specifieke blauw binnen je grens. Trek dan al jouw blauw aan. Heb de intentie dat alles terug komt of tot zover als nu goed is en voelt.
Voel dan nog eens of de afstand waarop jouw grens staat nog steeds de ideale afstand is of dat het nu misschien dichterbij of juist verder weg moet staan. Zet hem daar maar.
Hoe voelt dit?
Als je wilt, kun je jezelf nog schoonspoelen: stel je voor dat je onder een douche staat, zo groot als je aura, die alleen jouw eigen blauw wegspoelt dat je niet meer nodig hebt.  Het blauw dat je teruggekregen hebt, kan namelijk iets ouds zijn wat al lang niet meer bij je hoort (bijvoorbeeld de manier hoe je op de basisschool met je vriendjes omging). Ook al is het dan van jou, het mag toch weg of bijvoorbeeld ge-update. De aarde neemt de weggespoelde energie op via het putje en transformeert jouw oude  blauw weer tot neutrale energie. Vul je aura dan weer helemaal op met positieve energie. Deze energie kun je ‘vinden’ in de kosmos en in de aarde. Die in de kosmos heeft meer een inzicht gevende werking; die in de aarde meer ondersteunend. Alleen maar door aan één of beide te denken, verbind  je jezelf al met de plaats(en) waar die energieën te vinden zijn en kun je jezelf weer opvullen. Bovendien zijn ze werkelijk eindeloos groot, dus leeglopen zullen ze niet.
 
Wat voor hobbels kun je tegenkomen?
De problemen die je hieronder tegenkomt, zijn een paar voorbeelden. Er zijn nog meer specifieke dingen die je tegen kunt komen. Iedereen is uniek, dus ook de problemen!
 • Ik kan mijn energie niet of niet goed voelen, ervaren of gewaar worden: heb vertrouwen in je eigen energiesysteem. Wanneer jij je intentie uit (“ik wil al mijn blauw erin en alle andere kleuren eruit”), dan volgt jouw systeem jouw intentie. Na een tijdje oefenen zul je merken dat je verschillen gaat voelen in energie en onderscheid kunt maken tussen je eigen energie en anderen.
 • Ik kom oud verdriet van vroeger tegen: oud verdriet van vroeger of frustratie, woede of andere emoties kun je je weer herinneren. Dat is een teken dat je aan het opruimen bent. Zie het maar als de zolder die je gaat opruimen, waar je weer oude dingen van vroeger tegenkomt, die je eigenlijk liever niet had willen zien. Dan is het belangrijk om bij je zelf na te gaan wat je wilt: bepaalde dingen weer begraven (en nu bijvoorbeeld in de kelder) of er mee aan de gang te gaan, onderzoeken, emoties uiten, weggooien wat niet meer nodig is, herstellen wat je houden wilt en aanvullen wat leeg was. Beiden zijn goed.  Het gaat er om dat je je herstel doet op de tijd, het tempo en de manier die voor jou goed is. Een ander kan jou niet dwingen en zeggen dat het ‘nu’ je tijd is. Gebeurt dat wel, dan is het resultaat van de opruiming toch anders dan je jezelf had voorgesteld. Het gaat om jou! Jij bepaalt wanneer, hoe en wat!
 • Het lukt me niet in één keer of zelfs maar een paar keer: jezelf een nieuwe methode aanleren, kost tijd. En zoals hierboven al aangegeven, wanneer je jarenlang op een bepaalde manier hebt geleefd, is gedrag best taai om zomaar ineens te veranderen. Blijven oefenen!
 • Mensen kijken anders tegen me aan, ze vinden me niet meer zo aardig: voor sommige mensen is het inderdaad heel prettig om iemand te hebben die hun nare energie van ze overneemt. Dan zijn zij het in ieder geval kwijt en hebben er geen last meer van! Maar jij dus wel. Wanneer jij op een bepaald moment die relatie omgooit en hun energie niet meer over wil nemen, blijven zij dus zitten met hun eigen vervelende energie en voelen ze zich niet meer ‘opgeruimd’ als ze bij jou vandaan komen. Op zo’n moment wordt de ‘schuld’ dan vaak bij jou gelegd: jíj bent immers veranderd. Je bent niet meer zo ‘aardig’ om bij wijze van spreken als hun vuilnisbak te dienen. Als zoiets in je leven gebeurt, kijk dan eens goed wat voor soort mensen het zijn en hoe zij met jou en jij met hen bent omgegaan. Zijn dit nog mensen voor wie jij aardig wilt zijn of is het tijd om de wegen te laten scheiden? Kijk ook eens of er nieuwe mensen op je pad zijn gekomen of oude, die je bijvoorbeeld ineens gedag zeggen of positiever met je omgaan.
Tegen leeglopen
Vooral mensen die veel met mensen omgaan, zoals geneeskundig personeel, personeel in de thuiszorg, kappers of winkeliers, kunnen last hebben van leeglopen. Om jezelf te beschermen tegen het weggeven van je energie en leeglopen, zou je bijvoorbeeld energetische rozen op de grens van je aura kunnen zetten. De roos vertegenwoordigt de liefde. Vandaar dat de roos is gekozen als symbool  dat je iemand niet van je af duwt uit agressie, maar wel in liefde een grens trekt voor het teveel aan energie dat een persoon vraagt. Daarnaast heeft een roos doorns om ‘van zich af te kunnen bijten’ en zichzelf te beschermen.
Ga dan maar weer op je rustige plekje zitten. Doe je ogen dan weer even dicht, voel je hart, voel je voeten op de grond.
Denk dan eens aan een roos die een kleur heeft die jij heel mooi vindt ook al zou hij niet eens bestaan; paars met fluorescerende strepen is prima. Als hij maar de kleur heeft die voor jou op dit moment goed voelt. Morgen mag het een andere zijn of precies dezelfde. Gewoon door er aan te denken en het te willen, zet je precies die roos overal op je aura, boven, onder, achter en voor je, links en rechts en verder alle stukjes waarvan jij vindt dat het nodig is. Zorg ook dat de steel goed is, kort- of langstelig, met het aantal doorns dat jij wilt.
Voel dan eens of de bescherming voor jouw energie zo goed is. Dit kun je bijvoorbeeld controleren door  te denken aan een situatie waarin je anders zou leeglopen. Ga dan in gedachten weer zo’n situatie in, terwijl je de rozen op je aura hebt staan. Voel dan eens wat er gebeurt en verander het naar wens tot het wel goed voelt.
Je hoeft jezelf niet perse te beschermen door middel van rozen; dat kan ook met elk ander symbool. Het gaat erom dat het een symbool is waardoor jij je beschermd  weet. Dat zou bv. zelfs kunnen met mieren, muizen of ‘slordigheid’ als het gaat om een persoon bij wie jij leegloopt en van wie je weet dat die aan mieren, muizen of slordigheid een hekel heeft. Controleer maar weer in gedachten wat je energie doet wanneer je met muizen voor de persoon staat die een hekel heeft aan muizen.
Of bijvoorbeeld op de manier van de Feng Shui, de eeuwenoude Chinese leer, die laat zien hoe de omgevingsenergie je eigen energie beïnvloed en die eerste energie zó kunt omzetten dat die positief voor jouw eigen energie werkt. Wanneer je bijvoorbeeld spiegels met de spiegelende kant naar buiten toe tegen de tussenmuur van jouw huis en die van je luidruchtige buren zet, kaatst de energie terug. Deze methode kun je ook energetisch  gebruiken op de grens van je aura. Zet ook hier weer de spiegelende kant van jou af. Om alleen de negatieve invloeden te weren, kun je die intentie op de spiegels ‘plakken’, net zoals je de spiegels op je aura ‘plakt’. Dit noemen we ‘de spiegels programmeren’. De positieve energie voorjou kan dan wel gewoon naar binnen.
Zoek voor jezelf dan uit wat bij jou in verschillende situaties werkt en vraag indien nodig hulp!
 
Literatuur
Wil je meer lezen over vervuilen en leeglopen, dan kan ik je de volgende boeken aanraden, beiden geschreven door Fons Delnooz en Patricia Martinot.
 1. Energetische bescherming, tegen leeglopen, vervuilen en meetrillen. AnkhHermes.
 2. Handboek energetische bescherming. AnkhHermes.

Energetisch je huis reinigen

rommelig huisTechnisch gezien, zouden we dus met onze vingers ‘gewoon’ door ons lichaam heen moeten kunnen gaan. Maar omdat we geleerd hebben, dat we dat niet kunnen, doen we dat ook niet. Die 99% niks is er echter wel. Niks kan er niet zijn, maar is er dus toch.
Nou kunnen de moleculen soms voller en soms leger worden. Ook kunnen moleculen dichter tegen elkaar aan gaan liggen, waardoor ze van gas, via vloeistof naar de vaste fase kunnen verschuiven. Feit blijft dat het overgrote deel van atomen, moleculen en dus van ons, leegte is. Of de ‘energie’ waar we het hier over hebben, juist in deze leegte gaat zitten, ik weet het niet. Ik blijf het een raar fenomeen vinden.
De mythische figuur Hermes Trismegistus scheef lang geleden al: zo boven, zo beneden en zo buiten, zo binnen. Zoals de structuur in de macrokosmos bestaat, zo bestaat hij ook in de microkosmos. Andersom werkt het dus ook. De planetaire structuur in de kosmos heeft dezelfde opbouw als de molecuulstructuur in ons lichaam.
 
Alles bestaat uit moleculen
Niet alleen ons lichaam bestaat uit moleculen. Al het andere materiaal dat we kennen ook, zoals steen, hout, glas, stof, en natuurlijk aarde, water, vuur en lucht. Al het materiaal en materieel waarmee wij onze huizen bouwen en inrichten, bestaat ook grotendeels uit leegte. Alles waarvan wij zien en voelen dat het ‘vast’ is, is eigenlijk leegte. Hiermee wil ik aangeven dat ook wanneer iets ‘vast’ is, het meer energie op kan nemen, dan in eerste instantie lijkt.
Daarbij kun je onderscheid maken tussen nieuwe en tweedehands materialen. Nieuwe materialen zijn nog redelijk schoon, hoewel ook deze energieën en gedachten van andere mensen opgenomen kunnen hebben tijdens fabricage, transport en verkoop. Bij tweedehandse artikelen komen daar de energieën van eerdere eigenaren nog bij.
Voor een deel hebben wij van jongs af aan geleerd om dingen die niet belangrijk zijn uit je gedachten en belevingswereld te filteren. Vergelijk het maar met wanneer je net verhuist bent: eerst zie je dat kale peertje nog, maar na een paar weken weet je niet meer dat hij er hangt. Hij is er nog wel, maar omdat je hem niet meer ziet, beïnvloedt hij je minder of helemaal niet meer. Voor een deel kunnen we dus mentaal besluiten om dingen niet meer te zien of belangrijk te vinden en dus energetisch uit onze invloedsfeer halen. Het zal echter niet voor iedereen in alle gevallen altijd zo gemakkelijk gaan.
 
Energetisch schoonmaken
In de gevallen waarbij je dus een vervelende invloed ondervindt of denkt te ondervinden van energieën van anderen in één of meerdere van je materiële bezittingen, is het een goede zaak om deze energetisch te reinigen. Mensen die  interesse hebben voor kristallen, weten dat ze deze regelmatig moeten reinigen, omdat kristallen energieën opnemen en daardoor de ruimte waarin ze staan reinigen. Zou je de kristallen niet reinigen, dan worden ze uiteindelijk dof, gaan stuk of raken leeg. Dit schoonmaken vergeten we nog wel eens bij andere materialen, maar geldt hiervoor ook.
Laten we het voorbeeld van je huis nemen. Ik zal de principes uitleggen; de toepassing daarvan kan in vele vormen, die aan elke situatie kan worden aangepast. Je huis bestaat grofweg gezegd uit vier muren, een grondlaag en een dak, zes vlakken in totaal. Als je pas begint met het energetisch schoonmaken, adviseer ik je om kamer voor kamer te doen. Een ondergelopen kelder maak je ook niet in één keer droog met één emmertje. Maar na tien keer weet je wel wat je moet doen om te voorkomen dat de kelder weer onderloopt èn in het geval het dan toch nog een keer gebeurt ben je er eerder bij en gaat het leegscheppen, zelfs met dat ene emmertje, een stuk sneller.
 
Op de zes vlakken van je kamer zet je een ‘programmering’. Vergelijk het maar met het uploaden van een stuk software in je computer. Het uploaden doe je door middel van intentie. Je wil dat positieve energie voor jou en je huisgenoten wèl naar binnen kan, maar niet naar buiten. Je wil ook dat negatieve energie voor jou en je huisgenoten wèl naar buiten kan, maar niet naar binnen. Met je wil maak je energetisch contact met elk van de zes vlakken van je kamer –alsof je een energetisch lijntje trekt-, waardoor de programmering in de muren, vloer en het plafond gaat zitten. Bedenk dan aan de buitenkant van je kamer een verticaal rasterwerk dat net zo groot is als de kamer. Dit rasterwerk kan naar boven-beneden en naar links-rechts bewegen. Begin met redelijk grote rasters. Ook op dit rasterwerk zet je een programmering: de positieve energie voor jou en je huisgenoten kan er wèl door, de negatieve blijft er op hangen. Aan de andere kant van je kamer bedenk je een draaikolk die in de aarde zit. Deze zuigt alle energie op die uit de kamer komt, waardoor je niet zo hard hoeft te werken om al het negatieve naar buiten te krijgen. Tegelijkertijd kraakt de draaikolk de moleculen, waardoor de negatieve energie weer wordt geneutraliseerd en daardoor weer kan worden hergebruikt. Door het rasterwerk nu verticaal door je muren heen te bewegen, op en neer en heen en weer, ‘schuurt’ het vastgeplakte energie los. Het positieve blijft in je kamer; het negatieve wordt meegenomen. De draaikolk zuigt alle energie op. Ga net zolang door tot je met het rasterwerk aan de andere kant van de kamer, inclusief de muur, bent gekomen. Doe het dan nog een keer, maar nu met iets fijnere rasters. En daarna een derde keer met nog fijnere rasters. Je zult merken dat er telkens nog wat energie blijft hangen, ook al zit de programmering op de zes vlakken. Wil de programmering namelijk goed blijven zitten, dan is het zeker in het begin belangrijk om hem regelmatig te vernieuwen. Vergelijk het maar met het aanleren van een nieuwe routine: je moet iets een paar keer herhalen voordat je je iets zó eigen hebt gemaakt dat het routine geworden is.
Daarna maak je contact met het hart van de kosmos, het hart van de aarde of met een energiebron van jouw keuze. Alleen al door er aan te denken, maak je er al contact mee. Je vraagt de energiebron of deze je huis weer helemaal willen opvullen met positieve energie voor jou en je huisgenoten.
 
Daarbij verdienen drie dingen extra aandacht:
 • Energie blijft vaak plakken in hoeken. Wanneer je met het rasterwerk klaar bent, kun je extra aandacht besteden aan de hoeken. Als er nog wat zit, voel wat je dan op dit moment en in deze bepaalde hoek nodig hebt, om de energie los te maken en te kunnen verwijderen. Dat kan van alles zijn: van zachtjes blazen tot onvoorwaardelijke liefde sturen, van letterlijk stoffen en schoonmaken tot met een energetische boorhamer de energie loshakken, van wierook en salie branden tot kristallen plaatsen. Voel en vertrouw erop dat het eerste wat in je opkomt, het goede middel is.
 • Electromagnetische straling uit GSM-zendmasten, draadloze netwerken thuis en mobiele telefoons heeft een negatieve invloed op je welbevinden, rust, concentratie en nachtrust. Dit wordt ook wel electrosmog genoemd. De invloed van electromagnetische straling kun je vergelijken met de invloed van negatieve gedachten en emoties op ijskristallen van dr. Emoto. Deze wetenschapper plakte stickers op flessen water met daarop geschreven ‘liefde’, ‘dankbaarheid’, ‘ik haat jou’ of ‘ik wil je doden’. Dit water liet hij bevriezen, waarna hij de ijskristallen onder een microscoop bekeek. De ijskristallen met positieve stickers op de flessen waren gaaf, harmonieus en evenwichtig. Degene met negatieve stickers waren chaotisch en amorf van vorm.  Dit you tube-filmpje geeft daar een mooie impressie van: http://www.youtube.com/watch?v=tAvzsjcBtx8. Electromagnetische straling heeft zo’n zelfde negatieve effect op onze cellen, die toch voor 55-60% uit water bestaan. Kristallen (bv. zwarte toermalijn, aventurijn, shungiet) kunnen helpen deze negatieve invloed te keren. Plaats ze bij de apparaten.
 • Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Wanneer er veel dingen in je huis rondslingeren of niet op hun plek liggen, weerspiegelt dat vaak de situatie in je hoofd. Zo buiten, zo binnen.  Wellicht is de beïnvloeding die je ervaart niet zo zeer energetisch, als wel fysiek. Met name hooggevoelige mensen ervaren een rommelig huis als chaotisch, waardoor ze zich minder goed kunnen concentreren en sneller geïrriteerd raken. Een opgeruimd huis geeft  rust en ontspanning.
Wanneer je pas begint met het schoonmaken van je eigen energie en je huis, is het belangrijk dat je dit regelmatig doet: jezelf in ieder geval één keer per dag en je huis één keer per week. Kleding en voorwerpen kun je ook met bovenstaande techniek wijzigen: programmeren, negatieve voor jou eruit, positieve erin.
 
Invloed
Zoals je gemerkt hebt, is het onvermijdelijk om beïnvloed te worden. Energieën lopen in elkaar over, van mens naar materieel en andersom. Van kosmos en planetair naar aarde en mens en weer terug. Beïnvloeding kun je niet voorkomen. ‘Altijd in je eigen energie zitten’ is wat dat betreft een utopie. Misschien dat dat wat van de emotionele  lading afhaalt, als de schoonmaak niet helemaal lukt voor je gevoel. Waar het om gaat, is dat jìj je goed en ontspannen voelt en lekker in je vel zit.
Sommige mensen kunnen de energieën van anderen voelen in hun omgeving en er toch niet door worden beïnvloed. Dan is energetische schoonmaak niet direct noodzakelijk. Wanneer je er wel door wordt beïnvloed, is het wel verstandig om te gaan schoonmaken. Doe het rustig aan. Kamer voor kamer. Vergeet jezelf daarbij niet. Kijk anders nog eens naar mijn eerste nieuwsbrief; daar staan een aantal handvatten in voor het energetisch schoonmaken van jezelf. Ook het opvullen na de schoonmaak is belangrijk! De eerste weken kan dit best raar voelen, onbekend ook. Als je niet zeker weet of dit goed is, zoek hulp bij iemand die energetisch is geschoold!
Uiteindelijk zul je merken dat een opgeruimd en energetisch schoon huis, -wat er voor iedereen weer anders uit kan zien-, jou een opgeruimd en schoon gevoel geeft. Hierdoor zit je lekker en ontspannen in je vel, kun je beter je grenzen aangeven en heb je een beter overzicht in hoofd- en bijzaken. Dit zorgt weer voor meer levenslust. Op die manier kun jij doen waarvoor je hier op aarde gekomen bent!